CALL CENTER : 02 703 3888    
, Visitor :
 
โตโยต้าชัวร์สุวรรณภูมิ
รถใช้แล้ว
ศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐาน
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานตัวถังและสี
ประกันภัยรถยนต์
เคล็ดลับการดูแลรถยนต์
กิจกรรมบริษัทฯ
กิจกรรมต่อสังคม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รางวัล
ศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐาน
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานตัวถังและสี
ประกันภัยรถยนต์
เคล็ดลับการดูแลรถยนต์
 
วิธีการดูแลรักษาระบบเบรกรถยนต์

จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบเบรกเกิดไม่ทำงาน ? และเป็นการถนอมให้เบรกมีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น  มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา เราจึงควรรู้วิธีดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

การตรวจสอบและเติมน้ำมันเบรก น้ำมันเบรกเป็นส่วนประกอบสำคัญอันหนึ่งในการเบรก ฉะนั้น ควรตวจสอบให้อยู่ในระดับที่พอดีเสมอ หากปล่อยให้น้ำมันเบรกแห้งหรือรั่วไหลออกไปจนหมดหรือเหลือน้อย การเบรกอาจไม่มีประสิทธิภาพ จนเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุ
ขั้นตอนการเติมน้ำมันเบรก
  1. เปิดฝากระโปรงแล้วตรวจเช็กระดับของน้ำมันเบรกในถ้วยน้ำมันเบรก ซึ่งจะติดอยู่บริเวณชิดกับตัวถังรถในส่วนที่ติดกับกระจก ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ที่ระดับ Max ก็ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเบรก แต่ถ้าอยู่ที่ Min ต้องเติมน้ำมันเบรกให้ถึงเส้น Max

  2. ห้ามเติมน้ำมันเบรกเกินระดับ Max เพราะจะทำให้น้ำมันเบรกกระฉอกเวลารถวิ่ง ซึ่งน้ำมันเยรกจะทำปฎิกริยากับสีรถหรือบริเวณใกล้เคียงให้เสียหายได้

  3. ก่อนเปิดฝาน้ำมันเบรกให้เช็ดทำความสะอาดบริเวณฝาปิด-เปิด ให้สะอาด เพื่อป้องกันเม็ดทราย หรือ ละอองต่างๆตกลงไปซึ่งอาจทำให้ระบบเบรกเสียหายได้

  4. ปิดฝาให้เรียบร้อยอย่าลืม ก่อนปิดฝาต้องทำความสะอาดบริเวณฝาปิดถ้วยน้ำมันเบรกด้วย

  5. การดูแลรักษาระดับน้ำมันเบรกและเติมน้ำมันเบรก ให้ดูทุกๆ 3 วัน อย่าทิ้งให้นาน เพราะปริมาณน้ำมันเบรกจะลดลงในการใช้งานทุกครั้ง จึงต้องหมั่นดูแล

ข้อควรระวัง : น้ำมันเบรกสามารถทำปฎิกริยากับสีรถได้ ฉะนั้น เมื่อทำหกหรือหยดบริเวณตัวถังรถ ควรรีบเช็ดให้แห้งทันทีอย่าปล่อยไว้นาน เพราะจะทำให้สีถลอกได้ และห้ามวางขวดน้ำมันเบรกบนฝากระโปรงรถเด็ดขาด ควรจะมีการเช็กถึงคุณสมบัติของน้ำมันเบรก เมื่อรถยนต์วิ่งได้ประมาณ 10,000 กิโลเมตร และเข็กทุกๆ 10,000 กิโลเมตร จนถึง 40,000 กิโลเมตร จึงถ่ายน้ำมันเบรกเก่าออก แล้วเติมน้ำมันเบรกใหม่ลงไปทันที
   
 
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-703-3888 แฟกซ์. 02-703-3775-81 Call Center 02-703-3888 press 0
Copyright © 2013 TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD. All Right Reserved.