CALL CENTER : 02 703 3888    
, Visitor :
 
โตโยต้าชัวร์สุวรรณภูมิ
รถใช้แล้ว
ศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐาน
ศูนย์ซ่อมมาตรฐานตัวถังและสี
ประกันภัยรถยนต์
เคล็ดลับการดูแลรถยนต์
กิจกรรมบริษัทฯ
กิจกรรมต่อสังคม
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รางวัล
4X2 2.4J Plus

ราคา

725,000

บาท


 
4X2 2.4E

ราคา

795,000

บาท


 
4X2 2.7E

ราคา

795,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4J Plus

ราคา

809,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4E

ราคา

845,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4E AT

ราคา

895,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.7E AT

ราคา

895,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4G

ราคา

925,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4G AT

ราคา

969,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4G Plus AT

ราคา

1,009,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.8G AT

ราคา

1,099,000

บาท


 
4X4 2.4E

ราคา

899,000

บาท


 
4X4 2.8G

ราคา

1,069,000

บาท


 
4X4 2.8G AT

ราคา

1,139,000

บาท


 
Prerunner 2X4 2.4 TRD Sportivo

ราคา

890,000

บาท

ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 45,000 บาท
 
Prerunner 2X4 2.4 TRD Sportivo AT

ราคา

940,000

บาท

ราคาชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ 45,000 บาท
 

*** ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
 
   
 
 
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-703-3888 แฟกซ์. 02-703-3775-81 Call Center 02-703-3888 press 0
Copyright © 2013 TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD. All Right Reserved.