โปรโมชั่น
โปรดตรวจสอบราคา / โปรโมชั่น กับผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โตโยต้า สุวรรณภูมิ ใส่ใจ ดูแลคุณ พร้อมคืนกำไรสู่สังคม บริการฆ่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารและจุดสัมผัส 
เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 
พร้อมบริการเช็คสภาพรถฟรี 24 รายการ 
และเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณ


โปรดับร้อน ! สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า โตโยต้า สุวรรณภูมิ ใช้แต้ม T-MEx 200 แต้ม แลกรับส่วนลดสุดคุ้ม สูงสุด 2,000บาท
ทางโตโยต้า สุวรรณภูมิได้เปิดช่องทางการนัดหมายเข้ารับบริการ
ผ่านช่องทางแอปพิเคชั่น เพื่อความสะดวกของลูกค้าทุกท่าน
พลัสไว้...ไม่พลาด
ซื้อโปรแกรมโตโยต้าสมาร์ทพลัส
รับคะแนนT-MEXสูงสุด 3,500แต้ม
ขัดโคม แวววับ แวววับ แวววับ

 เพียงคู่ละ 500 บาท เท่านั้น

โคมไฟหน้าอย่าปล่อยให้เหลือง
มาเปลี่ยนโคมเก่า ให้เป็นโคมใหม่กันเถอะ
ไฟหน้านั้นสำคัญมาก ถ้าไม่สว่าง
อย่าละลาย เข้ามาที่โตโยต้า สุวรรณภูมิจ้าา
ราคาดี๊ดี ค่าบริการใหม่ มาตรญานเดียวกันทั่วประเทศ
เช็กระยะ10,000 - 50,0000 กม. 
ฟรีค่าแรง
รับแต้ม T-MEx

เช็กระยะ60,000-200,000 กม.
ค่าแรงใหม่ 
ลด10% ค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์
รับแต้มT-MEx 2เท่า

คุ้มโด๊นโดน กับโปรโมชั่นฉลองความสุข
 แบตเตอรี่ลดสูงสุด 400บาท
 เปลี่ยนยาง 3เส้น ฟรี1เส้น
 ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ

เงื่อนไขการให้ส่วนลดอะไหล่และเคมีภัณฑ์
- เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2563 และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
- ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้ออะไหล่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่น ๆ ทดแทนได้
- ยกเว้นรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรถยนต์โตโยต้าที่เป็นทรัพย์สินของผู้แทนจำหน่ายและรถที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Fleet Sale)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- รายการอะไหล่/เคมีภัณฑ์ ตามคู่มือบำรุงมาตรฐาน
- โปรโมชัน ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563
หลายคนเมื่อทำประกันภัยรถยนต์ แล้วไม่เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ และศึกษาคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์เหล่านี้เอาไว้ เพื่อให้เข้าใจ และเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเอง

• วินาศภัย – ความเสียหายใดๆ ซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และยังรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ, ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย

• กรมธรรม์ (Policy) – เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่ง ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

• ผู้เอาประกันภัย (The Insured) – คู่สัญญาประกันภัยซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย ตลอดจนมีหน้าที่ชำระเบี้ย ประกันภัย และเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่เอาประกันภัยไว้ ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

• ผู้รับประกันภัย (The Insurer) – คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (โดยทั่วไปคือบริษัทประกันภัย) ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรม การประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิในการรับเบี้ยประกันภัย และมีหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในการชดใช้นั้น อาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม หรือการหาของชิ้นใหม่มาแทนที่ได้รับความเสียหายก็ได้

• ผู้รับประโยชน์ (The Beneficiary) – เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิเข้ารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ผู้รับประโยชน์อาจ เป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นต่างบุคคล เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ รับค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป

• ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount) – ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง

• เบี้ยประกันภัย (Premium) – จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งใช้ให้กับผู้รับประกันภัย เนื่องจากสัญญาประกันภัยเป็นสัญญา ต่างตอบแทน ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ได้ จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยตามหน้าที่ของตน

• ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) – ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น ในการประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ที่ 1,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง หากความเสียหาย เท่ากับ 1,000 บาท หรือน้อยกว่า คุณจะไม่ได้รับการชดเชยจากทางบริษัทประกันภัย หากแต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หากความเสียหายมากกว่า 1,000 บาทคุณจะจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เพิ่มขึ้นเอง ค่าเสียหายส่วนแรกจะมีส่วนในการทำให้มูลค่าเบี้ยประกันภัยของคุณลดลงได้ตามจำนวนที่ระบุ นอกเหนือจากนั้น ยังทำให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังมากขึ้น (เพราะการเกิดความเสียหายขึ้นจะหมายถึงการเสียค่าเสียหายส่วนแรกด้วย)

• ทุนเอาประกันภัยหรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัย (Sum Insured) – จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

ขอบคุณข้อมูลจาก : SILKSPAN.COM
5 สัญญาณบอกเหตุ
แบตเตอรี่หมดอายุ
1.เริ่มมีอาการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก
2.ไฟหน้ารถเริ่มสว่างน้อยลง
3.กระจกไฟฟ้าเริ่มทำงานช้าลง
4.ระบบไฟฟ้าในรถเริ่มทำงานผิดปกติ
5.อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ที่ 1.5-2ปี
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินช่วงปีใหม่
เจอเหตุด่วนโปรดแจ้ง
191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
199 แจ้งเหตุไฟไหม้ สัตว์มีพิษเข้าบ้าน
1669 สถาบันแพทย์ฉุกเฉิน
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล
1646 ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์
1197 บก.02 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
1193 ตำรวจทางหลวง
1543 อุบัติเหตุทางด่วน
1137 จส.100
1644 สวพ.91
11677 ร่วมด้วยช่วยกัน
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางช่วงปีใหม่จ้า

Blizzard Size S 9 บาทเท่านั้น
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Toyota Privilege เท่านั้น
วันนี้ - 31 มี.ค.63v
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
LINE ID :
@TOYOTASUVARN
SOCIAL
WITH JOIN US
VISITOR :