ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมบริษัท
บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
ยังมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนดวบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2549 ทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2004)
หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมจัดทำกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานในบริษัท
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะต่างๆ ในองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
TOYOTA SUVARNABHUMI CO.,LTD.
62/2 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
LINE ID :
@TOYOTASUVARN
SOCIAL
WITH JOIN US
VISITOR :